Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 28/08/2018          

Thi xếp lớp Anh văn đầu vào (15h00, 07/09/2018)


Phòng Đào tạo SĐH trân trọng thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học trúng tuyển khóa 
2018 - đợt 1 về lịch thi xếp lớp Anh văn đầu vào như sau:

Thời gian thi: 
15h-17h ngày 07/09/2018 (thứ sáu)

Phòng thi: thông báo danh sách sau ngày 06/09/2018

Các Anh/Chị HV từ khóa 2017 - đợt 2 trở về trước muốn thi xếp lớp Anh văn để đủ điều kiện nhận đề tài luận văn, đề nghị liên hệ Phòng đào tạo Sau đại học để đăng ký đến 16h ngày 04/09/2018, lệ phí thi 100.000 đồng.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 28/08/2018          

Thi xếp lớp Anh văn đầu vào (15h00, 07/09/2018)


Phòng Đào tạo SĐH trân trọng thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học trúng tuyển khóa 
2018 - đợt 1 về lịch thi xếp lớp Anh văn đầu vào như sau:

Thời gian thi: 
15h-17h ngày 07/09/2018 (thứ sáu)

Phòng thi: thông báo danh sách sau ngày 06/09/2018

Các Anh/Chị HV từ khóa 2017 - đợt 2 trở về trước muốn thi xếp lớp Anh văn để đủ điều kiện nhận đề tài luận văn, đề nghị liên hệ Phòng đào tạo Sau đại học để đăng ký đến 16h ngày 04/09/2018, lệ phí thi 100.000 đồng.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012