Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 22/08/2018          

Thay đổi phòng học HK hè/17-18 (từ ngày 20/8/2018 đến ngày 01/9/2018)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng một số môn học trong HK hè/17-18 (từ ngày 20/8/2018 đến ngày 01/9/2018), cụ thể như sau:

TT Mã MH Tên MH Thứ Tiết  Tuần học thay đổi Phòng học thay đổi CBGD Đơn vị
1 024047 Kiểm soát và quản lý chất lượng CN 10 - 12 13 301B4 PGS.TS Đỗ Ngọc Hiền Khoa Cơ khí
2 024047 Kiểm soát và quản lý chất lượng 4 14 - 16 13, 14 301B4 PGS.TS Đỗ Ngọc Hiền Khoa Cơ khí
3 024048 Thống kê trong công nghiệp 5 14 - 16 13, 14 307B1 ThS. Trần Quốc Công Khoa Cơ khí
4 024048 Thống kê trong công nghiệp 6 14 - 16 13 307B1 ThS. Trần Quốc Công Khoa Cơ khí
5 125907 Tính toán hình thức 7 4 - 6 13, 14 504B4 TS. Lê Xuân Đại Khoa Khoa học ứng dụng
7 064054 Quá trình và thiết bị truyền nhiệt 7 1 - 3 13 605B4 TS. Trần Tấn Việt Khoa Kỹ thuật Hóa học
6 064055 Quá trình và thiết bị truyền khối 7 4 - 6 13, 14 605B4 PGS.TS Trịnh Văn Dũng Khoa Kỹ thuật Hóa học
8 084077 Nguyên lý kinh tế và quản lý xây dựng CN 10 - 12 13 403B4 TS. Phạm Vũ Hồng Sơn Khoa Kỹ thuật Xây dựng
9 104044 Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường CN 7 - 9 13 301B4 PGS.TS Bùi Xuân Thành Khoa Môi trường và Tài nguyên
10 104036 Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp 7 7 - 9 13 504B4 ThS. Đặng Vũ Xuân Huyên Khoa Môi trường và Tài nguyên


Mong Anh/Chị học viên thông cảm !

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 22/08/2018          

Thay đổi phòng học HK hè/17-18 (từ ngày 20/8/2018 đến ngày 01/9/2018)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng một số môn học trong HK hè/17-18 (từ ngày 20/8/2018 đến ngày 01/9/2018), cụ thể như sau:

TT Mã MH Tên MH Thứ Tiết  Tuần học thay đổi Phòng học thay đổi CBGD Đơn vị
1 024047 Kiểm soát và quản lý chất lượng CN 10 - 12 13 301B4 PGS.TS Đỗ Ngọc Hiền Khoa Cơ khí
2 024047 Kiểm soát và quản lý chất lượng 4 14 - 16 13, 14 301B4 PGS.TS Đỗ Ngọc Hiền Khoa Cơ khí
3 024048 Thống kê trong công nghiệp 5 14 - 16 13, 14 307B1 ThS. Trần Quốc Công Khoa Cơ khí
4 024048 Thống kê trong công nghiệp 6 14 - 16 13 307B1 ThS. Trần Quốc Công Khoa Cơ khí
5 125907 Tính toán hình thức 7 4 - 6 13, 14 504B4 TS. Lê Xuân Đại Khoa Khoa học ứng dụng
7 064054 Quá trình và thiết bị truyền nhiệt 7 1 - 3 13 605B4 TS. Trần Tấn Việt Khoa Kỹ thuật Hóa học
6 064055 Quá trình và thiết bị truyền khối 7 4 - 6 13, 14 605B4 PGS.TS Trịnh Văn Dũng Khoa Kỹ thuật Hóa học
8 084077 Nguyên lý kinh tế và quản lý xây dựng CN 10 - 12 13 403B4 TS. Phạm Vũ Hồng Sơn Khoa Kỹ thuật Xây dựng
9 104044 Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường CN 7 - 9 13 301B4 PGS.TS Bùi Xuân Thành Khoa Môi trường và Tài nguyên
10 104036 Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp 7 7 - 9 13 504B4 ThS. Đặng Vũ Xuân Huyên Khoa Môi trường và Tài nguyên


Mong Anh/Chị học viên thông cảm !

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012