Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 30/06/2018          

Thông báo đổi phòng thi môn Quản lý và lãnh đạo (nhóm lớp 1A)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Môn Quản lý và lãnh đạo (nhóm lớp 1A) do Thầy Lê Quang Minh phụ trách sẽ đổi phòng thi, cụ thể như sau:

- Thời gian: Ngày 04/07/2018, vào lúc 18h30
- Phòng thi mới: 601B4

Lưu ý: Phòng thi của các nhóm lớp khác không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 30/06/2018          

Thông báo đổi phòng thi môn Quản lý và lãnh đạo (nhóm lớp 1A)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Môn Quản lý và lãnh đạo (nhóm lớp 1A) do Thầy Lê Quang Minh phụ trách sẽ đổi phòng thi, cụ thể như sau:

- Thời gian: Ngày 04/07/2018, vào lúc 18h30
- Phòng thi mới: 601B4

Lưu ý: Phòng thi của các nhóm lớp khác không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012