Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 21/05/2018          

Kế hoạch đăng ký môn học KTBS HK hè/2017-2018 (Đợt 2: 04 - 08/6/2018)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch đăng ký và lịch học dự kiến các môn học khối kiến thức bổ sung (KTBS) đối với học viên thuộc chương trình đào tạo 2 năm (chỉ dành cho khóa 2017 - đợt 2 trở về trước; riêng khóa 2018 - đợt 1 Nhà trường sẽ tự động đăng ký môn học, học viên vui lòng xem TKB cá nhân sau ngày 20/6/2018) như sau:

- Đợt 1: Từ ngày 22/5/2018 --> 27/5/2018: Học viên đăng ký môn học Khối KTBS online tại đây >>>
- Đợt 2: Từ ngày 04/6/2018 --> 08/6/2018: Học viên đăng ký bổ sung môn học Khối KTBS online tại đây >>>

Lưu ý:

* Đối với các môn học không được mở lớp:
+ Phòng Đào tạo SĐH sẽ tự động hủy đăng ký môn học cho học viên, học viên vui lòng kiểm tra lại Thời khóa biểu cá nhân của mình &
+ Học viên chỉ đăng ký bổ sung các môn học thuộc khối KTBS đã được mở chính thức trong HK hè/17-18 (xem Thời khóa biểu ngành).

* Việc điều chỉnh lớp hoặc hủy môn học vì lý do cá nhân, học viên vui lòng gửi đơn trực tiếp tại Phòng SĐH từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018 để Nhà trường xem xét giải quyết.

* Ngày 09/7/2018 (thứ 2): Các môn học thuộc khối KTBS sẽ bắt đầu học, lịch học sẽ tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật. Học viên vui lòng kiểm tra kết quả đăng ký môn học, Thời khóa biểu cá nhân của mình và phản hồi thắc mắc (nếu có) trước 16:00 ngày 09/7/2018. Mọi thắc mắc sau thời gian này, Nhà trường sẽ không giải quyết.

Trân trọng thông báo !

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 21/05/2018          

Kế hoạch đăng ký môn học KTBS HK hè/2017-2018 (Đợt 2: 04 - 08/6/2018)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch đăng ký và lịch học dự kiến các môn học khối kiến thức bổ sung (KTBS) đối với học viên thuộc chương trình đào tạo 2 năm (chỉ dành cho khóa 2017 - đợt 2 trở về trước; riêng khóa 2018 - đợt 1 Nhà trường sẽ tự động đăng ký môn học, học viên vui lòng xem TKB cá nhân sau ngày 20/6/2018) như sau:

- Đợt 1: Từ ngày 22/5/2018 --> 27/5/2018: Học viên đăng ký môn học Khối KTBS online tại đây >>>
- Đợt 2: Từ ngày 04/6/2018 --> 08/6/2018: Học viên đăng ký bổ sung môn học Khối KTBS online tại đây >>>

Lưu ý:

* Đối với các môn học không được mở lớp:
+ Phòng Đào tạo SĐH sẽ tự động hủy đăng ký môn học cho học viên, học viên vui lòng kiểm tra lại Thời khóa biểu cá nhân của mình &
+ Học viên chỉ đăng ký bổ sung các môn học thuộc khối KTBS đã được mở chính thức trong HK hè/17-18 (xem Thời khóa biểu ngành).

* Việc điều chỉnh lớp hoặc hủy môn học vì lý do cá nhân, học viên vui lòng gửi đơn trực tiếp tại Phòng SĐH từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018 để Nhà trường xem xét giải quyết.

* Ngày 09/7/2018 (thứ 2): Các môn học thuộc khối KTBS sẽ bắt đầu học, lịch học sẽ tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật. Học viên vui lòng kiểm tra kết quả đăng ký môn học, Thời khóa biểu cá nhân của mình và phản hồi thắc mắc (nếu có) trước 16:00 ngày 09/7/2018. Mọi thắc mắc sau thời gian này, Nhà trường sẽ không giải quyết.

Trân trọng thông báo !

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012