Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 08/05/2018          

Thời hạn đăng ký nguyện vọng (hướng đề tài, CBHD) khóa luận lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 2016 - đợt 2


Đăng ký nguyện vọng về hướng đề tài, cán bộ hướng dẫn khóa luận của Học viên lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 2016 - đợt 2 sẽ thực hiện như sau:

- Thời gian: từ ngày 09→ 11/05/2018;
- Địa điểm nộp: Phòng Đào tạo Sau đại học;
- Biễu mẫu đăng ký: vui lòng download trong file đính kèm bên dưới.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 08/05/2018          

Thời hạn đăng ký nguyện vọng (hướng đề tài, CBHD) khóa luận lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 2016 - đợt 2


Đăng ký nguyện vọng về hướng đề tài, cán bộ hướng dẫn khóa luận của Học viên lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 2016 - đợt 2 sẽ thực hiện như sau:

- Thời gian: từ ngày 09→ 11/05/2018;
- Địa điểm nộp: Phòng Đào tạo Sau đại học;
- Biễu mẫu đăng ký: vui lòng download trong file đính kèm bên dưới.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012