Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 28/02/2018          

Thời hạn đăng ký nguyện vọng (hướng đề tài, CBHD) luận văn lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 2016 - đợt 2


Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Đăng ký nguyện vọng về hướng đề tài, cán bộ hướng dẫn luận văn của Học viên lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 2015 - đợt 2 sẽ thực hiện như sau:

- Thời gian: từ ngày 01/03/2018 đến ngày 05/03/2018;
- Địa điểm nộp: Phòng Đào tạo Sau đại học;
- Biễu mẫu đăng ký: vui lòng download tại liên kết sau >>> (trong file đính kèm).

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 28/02/2018          

Thời hạn đăng ký nguyện vọng (hướng đề tài, CBHD) luận văn lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 2016 - đợt 2


Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Đăng ký nguyện vọng về hướng đề tài, cán bộ hướng dẫn luận văn của Học viên lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 2015 - đợt 2 sẽ thực hiện như sau:

- Thời gian: từ ngày 01/03/2018 đến ngày 05/03/2018;
- Địa điểm nộp: Phòng Đào tạo Sau đại học;
- Biễu mẫu đăng ký: vui lòng download tại liên kết sau >>> (trong file đính kèm).

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012