Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 18/01/2018          

Kế hoạch đăng ký môn học HK2/2017-2018 (Đợt 3)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh/Chị Học viên cao học (HV) & Nghiên cứu sinh (NCS) về kế hoạch đăng ký môn học trong HK2/2017-2018 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 26/01/2018 --> 29/01/2018: Học viên đăng ký môn học online tại đây >>>

Đợt 2: Từ ngày 02/02/2018 --> 06/02/2018: Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 3: Từ ngày 27/02/2018 --> 02/3/2018: Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đối với sinh viên Đại học chưa có tài khoản để đăng ký môn học sau đại học, vui lòng đăng ký tài khoản
 
tại đây >>>

Lưu ý:
- Lớp PPNCKH: Dành cho học viên học theo hướng Giảng dạy đối với Khóa 2016 trở về trước.
- Lớp PPNCKH nâng cao: Dành cho Anh/Chị NCS và học viên học theo hướng Nghiên cứu.
- Các môn học không được mở lớp (do sỉ số HV ĐKMH < 5), Nhà trường sẽ tự động hủy kết quả đăng ký môn học cho học viên. Danh sách các môn học không mở đính kèm theo file dưới đây. Học viên sẽ đăng ký bổ sung các môn học khác thay thế sao cho TKB không bị trùng với lịch học cá nhân của HV vào đợt 3.
- Việc điều chỉnh hoặc hủy lớp môn học vì lý do cá nhân chính đáng, học viên vui lòng gửi đơn trực tiếp tại Phòng ĐTSĐH từ ngày 26/02 đến ngày 02/3/2018 để Nhà trường xem xét giải quyết.

Trân trọng thông báo./.


Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 18/01/2018          

Kế hoạch đăng ký môn học HK2/2017-2018 (Đợt 3)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh/Chị Học viên cao học (HV) & Nghiên cứu sinh (NCS) về kế hoạch đăng ký môn học trong HK2/2017-2018 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 26/01/2018 --> 29/01/2018: Học viên đăng ký môn học online tại đây >>>

Đợt 2: Từ ngày 02/02/2018 --> 06/02/2018: Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 3: Từ ngày 27/02/2018 --> 02/3/2018: Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đối với sinh viên Đại học chưa có tài khoản để đăng ký môn học sau đại học, vui lòng đăng ký tài khoản
 
tại đây >>>

Lưu ý:
- Lớp PPNCKH: Dành cho học viên học theo hướng Giảng dạy đối với Khóa 2016 trở về trước.
- Lớp PPNCKH nâng cao: Dành cho Anh/Chị NCS và học viên học theo hướng Nghiên cứu.
- Các môn học không được mở lớp (do sỉ số HV ĐKMH < 5), Nhà trường sẽ tự động hủy kết quả đăng ký môn học cho học viên. Danh sách các môn học không mở đính kèm theo file dưới đây. Học viên sẽ đăng ký bổ sung các môn học khác thay thế sao cho TKB không bị trùng với lịch học cá nhân của HV vào đợt 3.
- Việc điều chỉnh hoặc hủy lớp môn học vì lý do cá nhân chính đáng, học viên vui lòng gửi đơn trực tiếp tại Phòng ĐTSĐH từ ngày 26/02 đến ngày 02/3/2018 để Nhà trường xem xét giải quyết.

Trân trọng thông báo./.


© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012