Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 06/09/2017          

Thời hạn đăng ký nguyện vọng (hướng đề tài, CBHD) luận văn lớp cao học ngành quản trị kinh doanh khóa 2016 - đợt 1

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Đăng ký nguyện vọng về hướng đề tài, cán bộ hướng dẫn luận văn của Học viên lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 2015 - đợt 2 sẽ thực hiện như sau:

- Thời gian: từ ngày 07/09/2017 đến ngày 11/09/2017;
- Địa điểm nộp: Phòng Đào tạo Sau đại học;
- Biễu mẫu đăng ký: vui lòng download tại liên kết sau >>> (trong file đính kèm).

Trân trọng thông báo./.


Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 06/09/2017          

Thời hạn đăng ký nguyện vọng (hướng đề tài, CBHD) luận văn lớp cao học ngành quản trị kinh doanh khóa 2016 - đợt 1

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Đăng ký nguyện vọng về hướng đề tài, cán bộ hướng dẫn luận văn của Học viên lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 2015 - đợt 2 sẽ thực hiện như sau:

- Thời gian: từ ngày 07/09/2017 đến ngày 11/09/2017;
- Địa điểm nộp: Phòng Đào tạo Sau đại học;
- Biễu mẫu đăng ký: vui lòng download tại liên kết sau >>> (trong file đính kèm).

Trân trọng thông báo./.


© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012