Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 30/08/2017          

Thay đổi phòng thi Khối KTBS HK hè/16-17 từ ngày 31/8 đến ngày 09/9

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:
 
T ngày 31/8/2017 đến ngày 09/9/2017, Nhà trường tổ chức công tác đánh giá AUN tại nhà B4. Do vậy, phòng thi của một số môn KTBS trong HK hè/16-17 sẽ có thay đổi.

Các Anh/Chị học viên vui lòng xem thông tin thay đổi phòng thi theo danh sách đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 30/08/2017          

Thay đổi phòng thi Khối KTBS HK hè/16-17 từ ngày 31/8 đến ngày 09/9

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:
 
T ngày 31/8/2017 đến ngày 09/9/2017, Nhà trường tổ chức công tác đánh giá AUN tại nhà B4. Do vậy, phòng thi của một số môn KTBS trong HK hè/16-17 sẽ có thay đổi.

Các Anh/Chị học viên vui lòng xem thông tin thay đổi phòng thi theo danh sách đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012