Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 05/09/2017          

Thi TOEFL ITP phục vụ Xét tốt nghiệp (Cập nhật mẫu đăng ký mới)

Trường Đại học Bách Khoa thông báo: Trường sẽ phối hợp với đại diện của cơ quan khảo thí Hoa Kỳ ETS tại Việt Nam (công ty IIG) tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ TOEFL ITP phục vụ cho xét tốt nghiệp đợt cấp bằng cao học đợt 2/2017 của học viên cao học, nghiên cứu sinh theo kế hoạch như sau:

• Đăng ký dự thi: từ 04/9/2017 → 08/9/2017, tại phòng Đào tạo SĐH Trường Đại Học Bách Khoa;

• Lịch thi: 15:00 ngày 16/9/2017(thứ 7);


• Ngày công bố kết quả thi: chậm nhất 7 ngày làm việc kể từ ngày thi;

• Địa điểm thi: Trường Đại Học Bách Khoa; 

• Lệ phí dự thi (có ưu đãi): 650.000 đ / thí sinh

• TOELF ITP Handbook tải về tại đây


Lưu ý:
- Khi đi thi Thí sinh phải đem theo: CMND hoặc Passport;
- Thí sinh đến sớm trước 30 phút để gửi đồ cá nhân tại Phòng Đào tạo Sau đại học trước khi vào Phòng thi.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 05/09/2017          

Thi TOEFL ITP phục vụ Xét tốt nghiệp (Cập nhật mẫu đăng ký mới)

Trường Đại học Bách Khoa thông báo: Trường sẽ phối hợp với đại diện của cơ quan khảo thí Hoa Kỳ ETS tại Việt Nam (công ty IIG) tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ TOEFL ITP phục vụ cho xét tốt nghiệp đợt cấp bằng cao học đợt 2/2017 của học viên cao học, nghiên cứu sinh theo kế hoạch như sau:

• Đăng ký dự thi: từ 04/9/2017 → 08/9/2017, tại phòng Đào tạo SĐH Trường Đại Học Bách Khoa;

• Lịch thi: 15:00 ngày 16/9/2017(thứ 7);


• Ngày công bố kết quả thi: chậm nhất 7 ngày làm việc kể từ ngày thi;

• Địa điểm thi: Trường Đại Học Bách Khoa; 

• Lệ phí dự thi (có ưu đãi): 650.000 đ / thí sinh

• TOELF ITP Handbook tải về tại đây


Lưu ý:
- Khi đi thi Thí sinh phải đem theo: CMND hoặc Passport;
- Thí sinh đến sớm trước 30 phút để gửi đồ cá nhân tại Phòng Đào tạo Sau đại học trước khi vào Phòng thi.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012