Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 18/08/2017          

Kế hoạch nhận thẻ học viên, thẻ ngân hàng OCB dành cho học viên cao học & NCS K2017 - đợt 1

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Học viên Cao học & Nghiên cứu sinh khóa 2017 đợt 1 về việc nhận thẻ học viên, thẻ ngân hàng OCB như sau:

- Liên hệ Văn phòng Khoa (theo từng Khoa quản lý ngành học của Học viên/NCS) để nhận thẻ học viên, thẻ ngân hàng OCB;

- Thời gian nhận từ ngày 21/08/2017.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 08. 38647256 - Ext: 5262 gặp cô Hằng hoặc gửi thư về địa chỉ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
;


Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 18/08/2017          

Kế hoạch nhận thẻ học viên, thẻ ngân hàng OCB dành cho học viên cao học & NCS K2017 - đợt 1

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Học viên Cao học & Nghiên cứu sinh khóa 2017 đợt 1 về việc nhận thẻ học viên, thẻ ngân hàng OCB như sau:

- Liên hệ Văn phòng Khoa (theo từng Khoa quản lý ngành học của Học viên/NCS) để nhận thẻ học viên, thẻ ngân hàng OCB;

- Thời gian nhận từ ngày 21/08/2017.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 08. 38647256 - Ext: 5262 gặp cô Hằng hoặc gửi thư về địa chỉ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
;


© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012