Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 25/12/2012          

Thay đổi lịch học môn "Quản lý chuỗi cung ứng"

Môn học "Quản lý chuỗi cung ứng" trong HK2/2012-2013 sẽ thay đổi sang thứ 7, tiết 7-->9.
 
Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các bạn học viên có đăng ký môn học này vui lòng kiểm tra lại Thời khóa biểu cá nhân của mình và có thể điều chỉnh đăng ký môn học tự chọn phù hợp đến ngày 28/12/2012.
 
Rất mong các bạn học viên thông cảm vì sự thay đổi này.
 
 
 

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 25/12/2012          

Thay đổi lịch học môn "Quản lý chuỗi cung ứng"

Môn học "Quản lý chuỗi cung ứng" trong HK2/2012-2013 sẽ thay đổi sang thứ 7, tiết 7-->9.
 
Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các bạn học viên có đăng ký môn học này vui lòng kiểm tra lại Thời khóa biểu cá nhân của mình và có thể điều chỉnh đăng ký môn học tự chọn phù hợp đến ngày 28/12/2012.
 
Rất mong các bạn học viên thông cảm vì sự thay đổi này.
 
 
 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012