Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 25/12/2012          

Không mở lớp 2 môn học thuộc ngành Địa kỹ thuật xây dựng K.2012 do Thầy Trần Xuân Thọ phụ trách

Khoa Quản lý chuyên ngành đề nghị 2 môn học tự chọn "Tính toán các bài toán địa kỹ thuật" & "Tường chắn đất" do Thầy Trần Xuân Thọ phụ trách sẽ không mở trong HK2/2012-2013.
 
Phòng Đào tạo SĐH đã tự động hủy kết quả đăng ký trên mạng của 2 môn học không mở trên và các bạn học viên vui lòng chọn lại các môn học khác cho đủ số tín chỉ tự chọn của ngành.
 
Mong các bạn học viên thông cảm.
 
Trân trọng thông báo!
 

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 25/12/2012          

Không mở lớp 2 môn học thuộc ngành Địa kỹ thuật xây dựng K.2012 do Thầy Trần Xuân Thọ phụ trách

Khoa Quản lý chuyên ngành đề nghị 2 môn học tự chọn "Tính toán các bài toán địa kỹ thuật" & "Tường chắn đất" do Thầy Trần Xuân Thọ phụ trách sẽ không mở trong HK2/2012-2013.
 
Phòng Đào tạo SĐH đã tự động hủy kết quả đăng ký trên mạng của 2 môn học không mở trên và các bạn học viên vui lòng chọn lại các môn học khác cho đủ số tín chỉ tự chọn của ngành.
 
Mong các bạn học viên thông cảm.
 
Trân trọng thông báo!
 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012