Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 25/12/2012

Kế hoạch thực hiện đề cương HK2/2012-2013

Phòng Đào tạo SĐH xin thông báo đã có kế hoạch thực hiện đề cương luận văn – HK2/2012-2013
 
Lưu ý: Thời hạn học viên làm thủ tục đăng ký đề cương tại phòng Đào tạo SĐH trước 16h ngày 09/01/2013
 
Học viên vui lòng xem chi tiết tại đây >>> hoặc vào menu Thạc sĩ Đào tạo Thạc Sĩ Kế hoạch đề cương