Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 16/06/2017          

Kế hoạch đăng ký môn học Khối KTBS HK hè/16-17 (Đợt 2: 23/6 -> 28/6)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch đăng ký và lịch học dự kiến các môn học khối kiến thức bổ sung (KTBS) đối với học viên thuộc chương trình đào tạo 2 năm (chỉ dành cho khóa 2016 - đợt 2 trở về trướcriêng khóa 2017 - đợt 1 Nhà trường sẽ tự động đăng ký môn học, học viên vui lòng xem TKB cá nhân sau ngày 29/6/2017) như sau:

Đợt 1: Từ ngày 16/6/2017 --> 19/6/2017: học viên đăng ký môn học Khối KTBS online tại đây >>>
Đợt 2: Từ ngày 23/6/2017 --> 28/6/2017: học viên đăng ký bổ sung môn học Khối KTBS online tại đây >>>

Lưu ý:
* Đối với các môn học không được mở lớp:
+ Phòng Đào tạo SĐH sẽ tự động hủy đăng ký môn học cho học viên, học viên vui lòng kiểm tra lại Thời khóa biểu cá nhân của mình &
+ Học viên chỉ đăng ký bổ sung các môn học thuộc khối KTBS đã được mở chính thức trong HK hè/16-17 (xem Thời khóa biểu ngành).

* Việc điều chỉnh lớp hoặc hủy môn học vì lý do cá nhân, học viên vui lòng gửi đơn trực tiếp tại Phòng SĐH từ ngày 29/6/2017 đến ngày 03/7/2017 để Nhà trường xem xét giải quyết.

* Ngày 03/7/2017 (thứ 2): Các môn học thuộc khối KTBS sẽ bắt đầu học, lịch học dự kiến sẽ tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật. Học viên vui lòng kiểm tra kết quả đăng ký môn học, Thời khóa biểu cá nhân của mình và phản hồi thắc mắc (nếu có) trước 16:00 ngày 03/7/2017. Mọi thắc mắc sau thời gian này, Nhà trường sẽ không giải quyết.

Trân trọng thông báo !

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 16/06/2017          

Kế hoạch đăng ký môn học Khối KTBS HK hè/16-17 (Đợt 2: 23/6 -> 28/6)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch đăng ký và lịch học dự kiến các môn học khối kiến thức bổ sung (KTBS) đối với học viên thuộc chương trình đào tạo 2 năm (chỉ dành cho khóa 2016 - đợt 2 trở về trướcriêng khóa 2017 - đợt 1 Nhà trường sẽ tự động đăng ký môn học, học viên vui lòng xem TKB cá nhân sau ngày 29/6/2017) như sau:

Đợt 1: Từ ngày 16/6/2017 --> 19/6/2017: học viên đăng ký môn học Khối KTBS online tại đây >>>
Đợt 2: Từ ngày 23/6/2017 --> 28/6/2017: học viên đăng ký bổ sung môn học Khối KTBS online tại đây >>>

Lưu ý:
* Đối với các môn học không được mở lớp:
+ Phòng Đào tạo SĐH sẽ tự động hủy đăng ký môn học cho học viên, học viên vui lòng kiểm tra lại Thời khóa biểu cá nhân của mình &
+ Học viên chỉ đăng ký bổ sung các môn học thuộc khối KTBS đã được mở chính thức trong HK hè/16-17 (xem Thời khóa biểu ngành).

* Việc điều chỉnh lớp hoặc hủy môn học vì lý do cá nhân, học viên vui lòng gửi đơn trực tiếp tại Phòng SĐH từ ngày 29/6/2017 đến ngày 03/7/2017 để Nhà trường xem xét giải quyết.

* Ngày 03/7/2017 (thứ 2): Các môn học thuộc khối KTBS sẽ bắt đầu học, lịch học dự kiến sẽ tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật. Học viên vui lòng kiểm tra kết quả đăng ký môn học, Thời khóa biểu cá nhân của mình và phản hồi thắc mắc (nếu có) trước 16:00 ngày 03/7/2017. Mọi thắc mắc sau thời gian này, Nhà trường sẽ không giải quyết.

Trân trọng thông báo !

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012