Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 09/05/2017          

Lịch thi cuối kỳ HK2/2016-2017

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh và Học viên cao học về lịch thi học kỳ HK2/2016-2017 chính thức, như sau:

Ngày bắt đầu thi HK2/2016-2017 của một số chuyên ngành sẽ bắt đầu từ ngày 15/5/2017.

Các Anh/Chị học viên vui lòng login vào trang cá nhân xem chi tiết lịch thi 
tại mục "Lịch thi cá nhân” trong nhóm Học vụ.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 09/05/2017          

Lịch thi cuối kỳ HK2/2016-2017

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh và Học viên cao học về lịch thi học kỳ HK2/2016-2017 chính thức, như sau:

Ngày bắt đầu thi HK2/2016-2017 của một số chuyên ngành sẽ bắt đầu từ ngày 15/5/2017.

Các Anh/Chị học viên vui lòng login vào trang cá nhân xem chi tiết lịch thi 
tại mục "Lịch thi cá nhân” trong nhóm Học vụ.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012