Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 03/05/2017          

Lịch học bù môn Anh văn cơ sở lớp 1 ngày 8 và 12/05/2017 do cô Hằng Nga phụ trách

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Môn học Anh văn cơ sở lớp 1 do Cô Nguyễn Thị Hằng Nga phụ trách sẽ học bù vào ngày:

    - Thứ 2 (08/05/2017), tiết 14 - 16, Phòng 303B9.
   
     - Th
ứ 6 (12/05/2017), tiết 14 - 16, Phòng 401C4.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 03/05/2017          

Lịch học bù môn Anh văn cơ sở lớp 1 ngày 8 và 12/05/2017 do cô Hằng Nga phụ trách

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Môn học Anh văn cơ sở lớp 1 do Cô Nguyễn Thị Hằng Nga phụ trách sẽ học bù vào ngày:

    - Thứ 2 (08/05/2017), tiết 14 - 16, Phòng 303B9.
   
     - Th
ứ 6 (12/05/2017), tiết 14 - 16, Phòng 401C4.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012