Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 18/04/2017          

Thay đổi lịch thi giữa kỳ môn "Anh văn cơ sở" lớp 1 - HK2/2016-2017

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về việc thay đổi lịch thi giữa kỳ môn "Anh văn cơ sở" lớp 1 của HK2/2016-2017 (GV Nguyễn Thị Hằng Nga phụ trách) như sau:
 
     - Lớp 1: Thi vào thứ 2 ngày 08/05/2017.
 
     - Thời gian bắt đầu thi: 18g30.

 
Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 18/04/2017          

Thay đổi lịch thi giữa kỳ môn "Anh văn cơ sở" lớp 1 - HK2/2016-2017

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về việc thay đổi lịch thi giữa kỳ môn "Anh văn cơ sở" lớp 1 của HK2/2016-2017 (GV Nguyễn Thị Hằng Nga phụ trách) như sau:
 
     - Lớp 1: Thi vào thứ 2 ngày 08/05/2017.
 
     - Thời gian bắt đầu thi: 18g30.

 
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012