Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 03/04/2017          

Thông báo V/v Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5 năm 2017 và lịch dạy bù

Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm 2017, nay Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Ngày Quốc tế lao động 01/5 và lịch dạy bù như sau:

1. Các lớp học ngày 06/4/2017 (Thứ năm), 30/4 (Chủ nhật), 01/5 (Thứ hai) được nghỉ học và không bù.
Trường hợp CBGD có yêu cầu dạy thêm giờ cho các tiết học được nghỉ, vui lòng đăng ký với Phòng Đào tạo SĐH để được bố trí phòng học.

2. Các lớp học ngày 02/5/2017 (Thứ ba) được nghỉ học. 
Lịch dạy bù của các lớp học này sẽ được bố trí vào tuần kế tiếp khi kết thúc môn học (vào đúng thứ, tiết và phòng học của môn học tương ứng, CBGD không cần đăng ký dạy bù). Nếu CBGD sắp xếp dạy bù vào thời gian khác, vui lòng đăng ký lịch dạy bù cho Ban Thanh tra Giáo dục. 

Lịch học bù chi tiết từng môn học cụ thể sẽ được CBGD thông báo đến học viên.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 03/04/2017          

Thông báo V/v Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5 năm 2017 và lịch dạy bù

Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm 2017, nay Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Ngày Quốc tế lao động 01/5 và lịch dạy bù như sau:

1. Các lớp học ngày 06/4/2017 (Thứ năm), 30/4 (Chủ nhật), 01/5 (Thứ hai) được nghỉ học và không bù.
Trường hợp CBGD có yêu cầu dạy thêm giờ cho các tiết học được nghỉ, vui lòng đăng ký với Phòng Đào tạo SĐH để được bố trí phòng học.

2. Các lớp học ngày 02/5/2017 (Thứ ba) được nghỉ học. 
Lịch dạy bù của các lớp học này sẽ được bố trí vào tuần kế tiếp khi kết thúc môn học (vào đúng thứ, tiết và phòng học của môn học tương ứng, CBGD không cần đăng ký dạy bù). Nếu CBGD sắp xếp dạy bù vào thời gian khác, vui lòng đăng ký lịch dạy bù cho Ban Thanh tra Giáo dục. 

Lịch học bù chi tiết từng môn học cụ thể sẽ được CBGD thông báo đến học viên.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012