Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 22/03/2017          

Điểm thi TOEFL ngày 11/3/2017

Phòng Đào tạo SĐH trân trọng thông báo các thí sinh tham dự thi TOEFL ngày 11/3/2017 đã có điểm thi.

Các thí sinh vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo SĐH qua điện thoại (84) 83 - 8637318 hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để biết điểm chi tiết.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 22/03/2017          

Điểm thi TOEFL ngày 11/3/2017

Phòng Đào tạo SĐH trân trọng thông báo các thí sinh tham dự thi TOEFL ngày 11/3/2017 đã có điểm thi.

Các thí sinh vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo SĐH qua điện thoại (84) 83 - 8637318 hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để biết điểm chi tiết.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012