Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 23/02/2017          

Lịch học môn PPNCKH HK2/16-17 (có cập nhật thời gian và địa điểm học)

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo đến các Anh/Chị NCS & học viên thời khóa biểu chính thức môn Phương pháp nghiên cứu khoa học trong HK2/2016-2017 như sau:

1/ Thời gian: Học vào chiều thứ 7 của các tuần 16, 19, 22, 23, 24 (các ngày 27/5/2017, 17/6, 08/7, 15/7, 22/7), cụ thể:
+ Lớp thường: 13:00 - 16:00
+ Lớp nâng cao: 13:00 - 17:00

2/ Địa điểm: Hội trường A5 - Trường Đại học Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10.

Ghi chú: Lịch học này KHÔNG ÁP DỤNG cho 03 ngành: Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý và Khoa học máy tính.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 23/02/2017          

Lịch học môn PPNCKH HK2/16-17 (có cập nhật thời gian và địa điểm học)

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo đến các Anh/Chị NCS & học viên thời khóa biểu chính thức môn Phương pháp nghiên cứu khoa học trong HK2/2016-2017 như sau:

1/ Thời gian: Học vào chiều thứ 7 của các tuần 16, 19, 22, 23, 24 (các ngày 27/5/2017, 17/6, 08/7, 15/7, 22/7), cụ thể:
+ Lớp thường: 13:00 - 16:00
+ Lớp nâng cao: 13:00 - 17:00

2/ Địa điểm: Hội trường A5 - Trường Đại học Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10.

Ghi chú: Lịch học này KHÔNG ÁP DỤNG cho 03 ngành: Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý và Khoa học máy tính.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012