Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 16/02/2017          

Thông báo nghỉ học môn Quản lý dịch vụ

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Môn học Quản lý dịch vụ do TS. Nguyễn Mạnh Tuân phụ trách sẽ nghỉ học vào ngày 16/02/2017 (thứ năm) và ngày  23/02/2017 (thứ năm) , tiết 14-16, P.501B4.

Lý do: Giáo viện bận công tác.

Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Mong các Anh/Chị học viên thông cảm!

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 16/02/2017          

Thông báo nghỉ học môn Quản lý dịch vụ

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Môn học Quản lý dịch vụ do TS. Nguyễn Mạnh Tuân phụ trách sẽ nghỉ học vào ngày 16/02/2017 (thứ năm) và ngày  23/02/2017 (thứ năm) , tiết 14-16, P.501B4.

Lý do: Giáo viện bận công tác.

Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Mong các Anh/Chị học viên thông cảm!

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012