Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 11/02/2017          

Thông báo nghỉ học môn Quản lý và lãnh đạo


Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:


Môn học Quản lý và lãnh đạo do PGS.TS. Lê Quang Minh phụ trách sẽ nghỉ học vào ngày 12/02/2017 (chủ nhật), tiết 8-12, P.406B4.

Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Mong các Anh/Chị học viên thông cảm!

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 11/02/2017          

Thông báo nghỉ học môn Quản lý và lãnh đạo


Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:


Môn học Quản lý và lãnh đạo do PGS.TS. Lê Quang Minh phụ trách sẽ nghỉ học vào ngày 12/02/2017 (chủ nhật), tiết 8-12, P.406B4.

Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Mong các Anh/Chị học viên thông cảm!

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012