Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 10/02/2017          

Thông báo nghỉ học môn Mạng thông tin dữ liệu


Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:


Môn học Mạng thông tin dữ liệu do TS. Lưu Thanh Trà phụ trách sẽ nghỉ học vào ngày 11/02/2017 (thứ bảy), tiết 7-9, P.303B1.

Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Mong các Anh/Chị học viên thông cảm!

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 10/02/2017          

Thông báo nghỉ học môn Mạng thông tin dữ liệu


Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:


Môn học Mạng thông tin dữ liệu do TS. Lưu Thanh Trà phụ trách sẽ nghỉ học vào ngày 11/02/2017 (thứ bảy), tiết 7-9, P.303B1.

Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Mong các Anh/Chị học viên thông cảm!

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012