Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 10/02/2017          


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
GẶP MẶT HỌC VIÊN CAO HỌC, NCS ĐẦU KHÓA CỦA CÁC KHOA
 
TT

Khoa

Ngày

Giờ

Địa điểm

1.       

Kỹ thuật Hóa họcThông báo sau

                                 
2.       

Môi trường & Tài nguyên

3.       

Kỹ thuật Địa chất – Dầu khí 

4.       

Khoa học ứng dụng
5.       

Công nghệ vật liệu

6.       

Cơ khí

24/02/2017
17g30
HTB11
7.       

Khoa học & KT máy tính 22/02/2017
17g30
203B10
8.       

Điện – Điện tử

25/02/2016
9g00
406B4
9
Quản lý công nghiệp
14/02/2017 18g00 - 18g45
201B10
10.   Kỹ thuật Giao thông 14/02/2017 17g00 Phòng chuyên đề khoa Kỹ thuật giao thông (Tầng 2, tòa nhà C5)
11.  

Kỹ thuật Xây dựng 23/02/2017 9g00 305 B4

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 10/02/2017          


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
GẶP MẶT HỌC VIÊN CAO HỌC, NCS ĐẦU KHÓA CỦA CÁC KHOA
 
TT

Khoa

Ngày

Giờ

Địa điểm

1.       

Kỹ thuật Hóa họcThông báo sau

                                 
2.       

Môi trường & Tài nguyên

3.       

Kỹ thuật Địa chất – Dầu khí 

4.       

Khoa học ứng dụng
5.       

Công nghệ vật liệu

6.       

Cơ khí

24/02/2017
17g30
HTB11
7.       

Khoa học & KT máy tính 22/02/2017
17g30
203B10
8.       

Điện – Điện tử

25/02/2016
9g00
406B4
9
Quản lý công nghiệp
14/02/2017 18g00 - 18g45
201B10
10.   Kỹ thuật Giao thông 14/02/2017 17g00 Phòng chuyên đề khoa Kỹ thuật giao thông (Tầng 2, tòa nhà C5)
11.  

Kỹ thuật Xây dựng 23/02/2017 9g00 305 B4

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012