Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 09/01/2017          

Thông báo Họp mặt & Thi xếp lớp Anh văn đầu khóa cho HV K2016 đợt 2 (cập nhật địa điểm họp mặt)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên cao học khóa 2016 đợt 2 về buổi họp mặt đầu khóa & thi xếp lớp anh văn đầu khóa như sau:

- Họp mặt đầu khóa:

o Thời gian: 13g30 ngày 10/02/2017 (thứ 6);

o Địa điểm: Hội trường B4.

- Thi xếp lớp anh văn đầu khóa:

o Thời gian: 15g30 ngày 10/02/2017 (thứ 6);

o Phòng thi: Vui lòng theo dõi thông báo tại website Phòng ĐT SĐH, dự kiến công bố danh sách học viên khóa 2016 đợt 2 phải dự thi xếp lớp Anh văn vào ngày 13/01/2017.

Các Anh/Chị HV từ khóa 2016 - đợt 1 trở về trước muốn thi xếp lớp Anh văn để đủ điều kiện nhận đề tài luận văn, đề nghị liên hệ Phòng đào tạo Sau đại học để đăng ký từ ngày 09/01/2017 đến 16h30 ngày 19/01/2017, lệ phí thi 100.000 đồng.

Về việc xét MIỄN HỌC các môn Anh văn (môn học bắt buộc) trong chương trình đào tạo thạc sỹ, vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm bên dưới.

Trân trọng thông báo.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 09/01/2017          

Thông báo Họp mặt & Thi xếp lớp Anh văn đầu khóa cho HV K2016 đợt 2 (cập nhật địa điểm họp mặt)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên cao học khóa 2016 đợt 2 về buổi họp mặt đầu khóa & thi xếp lớp anh văn đầu khóa như sau:

- Họp mặt đầu khóa:

o Thời gian: 13g30 ngày 10/02/2017 (thứ 6);

o Địa điểm: Hội trường B4.

- Thi xếp lớp anh văn đầu khóa:

o Thời gian: 15g30 ngày 10/02/2017 (thứ 6);

o Phòng thi: Vui lòng theo dõi thông báo tại website Phòng ĐT SĐH, dự kiến công bố danh sách học viên khóa 2016 đợt 2 phải dự thi xếp lớp Anh văn vào ngày 13/01/2017.

Các Anh/Chị HV từ khóa 2016 - đợt 1 trở về trước muốn thi xếp lớp Anh văn để đủ điều kiện nhận đề tài luận văn, đề nghị liên hệ Phòng đào tạo Sau đại học để đăng ký từ ngày 09/01/2017 đến 16h30 ngày 19/01/2017, lệ phí thi 100.000 đồng.

Về việc xét MIỄN HỌC các môn Anh văn (môn học bắt buộc) trong chương trình đào tạo thạc sỹ, vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm bên dưới.

Trân trọng thông báo.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012