Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 05/01/2017          

Thay đổi phòng học Khối KTBS trong HK1/16-17

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị học viên về việc thay đổi phòng một số môn học Khối KTBS trong HK1/16-17 như sau:

Mã MH Tên MH Thứ Tiết học Tuần áp dụng Phòng học cũ Phòng học mới CBGD Khoa
064002 Truyền nhiệt A 4 14 - 16 22, 23 405B4 403B4 TS. Nguyễn Thanh Quang Khoa Kỹ thuật Hóa học
064001 Các quá trình cơ học A CN 4 - 6 22 405B4 403B4 TS. Hoàng Minh Nam Khoa Kỹ thuật Hóa học
084047 Kỹ thuật thi công 6 14 - 16 22, 23 605B4 403B4 ThS. Dương Minh Tín Khoa Kỹ thuật Xây dựng
084047 Kỹ thuật thi công CN 1 - 3 22 605B4 403B4 ThS. Dương Minh Tín Khoa Kỹ thuật Xây dựng

Mong các Anh/Chị học viên thông cảm.

Trân trọng thông báo !

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 05/01/2017          

Thay đổi phòng học Khối KTBS trong HK1/16-17

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị học viên về việc thay đổi phòng một số môn học Khối KTBS trong HK1/16-17 như sau:

Mã MH Tên MH Thứ Tiết học Tuần áp dụng Phòng học cũ Phòng học mới CBGD Khoa
064002 Truyền nhiệt A 4 14 - 16 22, 23 405B4 403B4 TS. Nguyễn Thanh Quang Khoa Kỹ thuật Hóa học
064001 Các quá trình cơ học A CN 4 - 6 22 405B4 403B4 TS. Hoàng Minh Nam Khoa Kỹ thuật Hóa học
084047 Kỹ thuật thi công 6 14 - 16 22, 23 605B4 403B4 ThS. Dương Minh Tín Khoa Kỹ thuật Xây dựng
084047 Kỹ thuật thi công CN 1 - 3 22 605B4 403B4 ThS. Dương Minh Tín Khoa Kỹ thuật Xây dựng

Mong các Anh/Chị học viên thông cảm.

Trân trọng thông báo !

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012