Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 11/12/2012

Kế hoạch đăng ký môn học HK2/12-13 (ngày bắt đầu HK: 14/01/2013)

Phòng Đào Tạo Sau đại học đề nghị học viên cao học đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2012 - 2013 trên mạng từ ngày 24/12/2012 đến 16g00 ngày 28/12/2012 ngày bắt đầu học kỳ 2/2012-2013: 14/01/2013

Học viên cần lưu ý một số điểm sau:

-       Sau khi đăng ký môn học, học viên phải kiểm tra lại kết quả đăng ký môn học trong Thời khóa biểu cá nhân.

-       Trường sẽ không mở lớp đối với các môn học có số lượng học viên đăng ký < 5.

-       Chỉ có các học viên có tham gia đăng ký môn học trên mạng mới được điều chỉnh đăng ký môn học vào đợt bổ sung và chỉ được phép hủy đối với các môn học không được mở lớp (kế hoạch đăng ký môn học bổ sung sẽ thông báo sau)

 

Lưu ý: đối với các học viên trúng tuyển đợt 2 khóa 2012:

+ Học viên trúng tuyển đợt 2 khóa 2012 thuộc 10 chuyên ngành dưới đây, Phòng Đào tạo SĐH sẽ tự động đăng ký các môn học bắt buộc thuộc CTĐT khóa ngành tương ứng. Sau ngày 24/12/2012, học viên vui lòng kiểm tra Thời khóa biểu cá nhân theo username, password Nhà trường cung cấp trong Giấy báo nhập học :

-       Công nghệ chế tạo máy

-       Công nghệ hóa học

-       Công nghệ thực phẩm và đồ uống

-       Thiết bị, mạng và nhà máy điện

-       Kỹ thuật hàng không

-       Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

-       Xây dựng cầu hầm

-       Xây dựng đường ô tô và đường thành phố

-       Vật kiệu & công nghệ vật liệu xây dựng

-       Vật lý kỹ thuật

 

+ Các chuyên ngành còn lại: Học viên phải tự đăng ký các môn học tự chọn đã mở trong Thời khóa biểu HK2/2012-2013.