Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 12/09/2016          

Lịch phỏng vấn xét tuyển chuyển tiếp sinh đợt 2 năm 2016 (cập nhật mới lần 3)


Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Bách Khoa thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển chuyển tiếp sinh (CTS) đợt 2/2016 đến các thí sinh đăng ký xét tuyển CTS.

Đính kèm thông báo này là danh sách các thí sinh đủ điều kiện được phỏng vấn và lịch phỏng vấn (file đính kèm bên dưới).

Đề nghị thí sinh có tên trong danh sách đính kèm, liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau Đại học để nhận "Giấy báo phỏng vấn xét tuyển CTS" từ ngày 14/09/2016 (hoặc trước lịch phỏng vấn của mình) và tham dự phỏng vấn theo đúng lịch đã công bố.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 12/09/2016          

Lịch phỏng vấn xét tuyển chuyển tiếp sinh đợt 2 năm 2016 (cập nhật mới lần 3)


Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Bách Khoa thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển chuyển tiếp sinh (CTS) đợt 2/2016 đến các thí sinh đăng ký xét tuyển CTS.

Đính kèm thông báo này là danh sách các thí sinh đủ điều kiện được phỏng vấn và lịch phỏng vấn (file đính kèm bên dưới).

Đề nghị thí sinh có tên trong danh sách đính kèm, liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau Đại học để nhận "Giấy báo phỏng vấn xét tuyển CTS" từ ngày 14/09/2016 (hoặc trước lịch phỏng vấn của mình) và tham dự phỏng vấn theo đúng lịch đã công bố.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012