Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 25/04/2016          

Nhận phiếu báo phỏng vấn chuyển tiếp sinh 2016 - đợt 1 (bổ sung)


Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v nhận Phiếu báo phỏng vấn xét miễn thi Sau đại học 2016 Đợt 1 (bổ sung) như sau:

- Thời gian: ngày 26/04/2016, chiều từ 13h30 đến 16h30 và tối từ 17h00 đến 18h30;
- Địa điểm nhận: Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Bách Khoa.

Các thí sinh vui lòng download lịch phỏng vấn chi tiết ở file đính kèm bên dưới.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 25/04/2016          

Nhận phiếu báo phỏng vấn chuyển tiếp sinh 2016 - đợt 1 (bổ sung)


Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v nhận Phiếu báo phỏng vấn xét miễn thi Sau đại học 2016 Đợt 1 (bổ sung) như sau:

- Thời gian: ngày 26/04/2016, chiều từ 13h30 đến 16h30 và tối từ 17h00 đến 18h30;
- Địa điểm nhận: Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Bách Khoa.

Các thí sinh vui lòng download lịch phỏng vấn chi tiết ở file đính kèm bên dưới.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012