Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/11/2012          

Thông báo nhận biên lai đóng học phí của các học viên cao học và nghiên cứu sinh của các khóa 2011 trở về trước

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên về việc nhận biên lại đóng học phí của các học viên cao học và nghiên cứu sinh, học kỳ 1 năm học 2012  -  2013 của các khóa 2011 trở về trước như sau :

- Đợt 1: đối với các học viên đã được quét thu học phí qua ngân hàng Đông Á (đợt đóng tiền từ 18/09/2012 đến 23/09/2012) sẽ nhận biên lai học phí tại phòng Kế hoạch Tài chính trong giờ hành chính (sáng trước 11h00, chiều trước 16h00từ ngày 15/10/2012 đến ngày 15/11/2012. Khi đi nhận biên lai đóng học phí nhớ mang thẻ học viên.

Đợt 2: đối với các học viên sẽ đóng trong đợt thu học phí bổ sung qua ngân hàng Đông Á sẽ nhận biên lai học phí tại phòng Kế hoạch Tài chính trong giờ hành chính (sáng trước 11h00, chiều trước 16h00từ ngày 19/11/2012 đến ngày 19/12/2012. Khi đi nhận biên lai đóng học phí nhớ mang thẻ học viên.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/11/2012          

Thông báo nhận biên lai đóng học phí của các học viên cao học và nghiên cứu sinh của các khóa 2011 trở về trước

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên về việc nhận biên lại đóng học phí của các học viên cao học và nghiên cứu sinh, học kỳ 1 năm học 2012  -  2013 của các khóa 2011 trở về trước như sau :

- Đợt 1: đối với các học viên đã được quét thu học phí qua ngân hàng Đông Á (đợt đóng tiền từ 18/09/2012 đến 23/09/2012) sẽ nhận biên lai học phí tại phòng Kế hoạch Tài chính trong giờ hành chính (sáng trước 11h00, chiều trước 16h00từ ngày 15/10/2012 đến ngày 15/11/2012. Khi đi nhận biên lai đóng học phí nhớ mang thẻ học viên.

Đợt 2: đối với các học viên sẽ đóng trong đợt thu học phí bổ sung qua ngân hàng Đông Á sẽ nhận biên lai học phí tại phòng Kế hoạch Tài chính trong giờ hành chính (sáng trước 11h00, chiều trước 16h00từ ngày 19/11/2012 đến ngày 19/12/2012. Khi đi nhận biên lai đóng học phí nhớ mang thẻ học viên.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012