Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/11/2012          

Thông báo mới cập nhật lại phòng thi môn "Xử lý số tín hiệu" và môn "Phân tích định lượng trong QLXD"

    Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên về việc mới cập nhật lại phòng thi mới môn "Xử lý số tín hiệu" do thầy Lê Tiến Thường phụ trách và môn " Phân tích định lượng trong QLXD" do thầy Lê Hoài Long phụ trách.
 
    Các học viên có đăng ký môn học trên thì kiểm tra lại lịch thi cá nhân để xem lại phòng thi mới cập nhật. Học viên có thể đăng nhập vào trang cá nhân từ trang chủ của phòng ĐT SĐH.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/11/2012          

Thông báo mới cập nhật lại phòng thi môn "Xử lý số tín hiệu" và môn "Phân tích định lượng trong QLXD"

    Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên về việc mới cập nhật lại phòng thi mới môn "Xử lý số tín hiệu" do thầy Lê Tiến Thường phụ trách và môn " Phân tích định lượng trong QLXD" do thầy Lê Hoài Long phụ trách.
 
    Các học viên có đăng ký môn học trên thì kiểm tra lại lịch thi cá nhân để xem lại phòng thi mới cập nhật. Học viên có thể đăng nhập vào trang cá nhân từ trang chủ của phòng ĐT SĐH.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012