Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/11/2012          

Thay đổi phòng thi ở chuyên ngành Kỹ thuật hàng không K2011 vào ngày 27&29/11/2012

Phòng thi của các môn thi chuyên ngành  Kỹ thuật hàng không K2011 thay đổi như sau:

- Môn Lập kế hoạch bay do TS. Trần Văn Hoài phụ trách, ngày thi 27/11/2012, thứ 3, tại P.403B4
- Môn Hệ thống thời gian thực  do TS. Ngô Khánh Hiếu, ngày thi 29/11/2012, thứ 5, tại P.504B4.

Các bạn học viên vui lòng login vào trang lịch thi cá nhân xem thông tin chi tiết lịch thi.

Mong các bạn thông cảm vì sự thay đổi này!

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/11/2012          

Thay đổi phòng thi ở chuyên ngành Kỹ thuật hàng không K2011 vào ngày 27&29/11/2012

Phòng thi của các môn thi chuyên ngành  Kỹ thuật hàng không K2011 thay đổi như sau:

- Môn Lập kế hoạch bay do TS. Trần Văn Hoài phụ trách, ngày thi 27/11/2012, thứ 3, tại P.403B4
- Môn Hệ thống thời gian thực  do TS. Ngô Khánh Hiếu, ngày thi 29/11/2012, thứ 5, tại P.504B4.

Các bạn học viên vui lòng login vào trang lịch thi cá nhân xem thông tin chi tiết lịch thi.

Mong các bạn thông cảm vì sự thay đổi này!

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012