Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/11/2012          

Thông báo nghỉ học môn "Quản lý dịch vụ" lớp QKD2011 ngày 27/10 & học bù vào ngày 17/11/2012 tại P.201B10

Phòng Đào tạo SĐH thông báo tới các bạn học viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh K2011 học môn "Quản lý dịch vụ" do TS. Nguyễn Mạnh Tuân phụ trách nghỉ học vào chiều thứ 7 (tiết 7-9) ngày 27/10/2012.

Lịch học bù sẽ được tổ chức vào ngày 17/11/2012 (tuần 13), thứ 7, tiết 7-9 tại phòng 201B10.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/11/2012          

Thông báo nghỉ học môn "Quản lý dịch vụ" lớp QKD2011 ngày 27/10 & học bù vào ngày 17/11/2012 tại P.201B10

Phòng Đào tạo SĐH thông báo tới các bạn học viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh K2011 học môn "Quản lý dịch vụ" do TS. Nguyễn Mạnh Tuân phụ trách nghỉ học vào chiều thứ 7 (tiết 7-9) ngày 27/10/2012.

Lịch học bù sẽ được tổ chức vào ngày 17/11/2012 (tuần 13), thứ 7, tiết 7-9 tại phòng 201B10.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012