Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/11/2012          

Lịch thi học kỳ 1/2012-2013 (có cập nhật phòng thi các môn thi từ ngày 17/11/2012 - 07/12/2012)

Các Anh/Chị học viên vui lòng login vào lịch thi cá nhân để xem lịch thi học kỳ 1/2012-2013

Ghi chú:

Ngày thi học kỳ 1/2012-2013 của một số chuyên ngành sẽ bắt đầu vào ngày 17/11/2012Các bạn vui lòng login vào trang cá nhân để xem chi tiết ngày thi.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/11/2012          

Lịch thi học kỳ 1/2012-2013 (có cập nhật phòng thi các môn thi từ ngày 17/11/2012 - 07/12/2012)

Các Anh/Chị học viên vui lòng login vào lịch thi cá nhân để xem lịch thi học kỳ 1/2012-2013

Ghi chú:

Ngày thi học kỳ 1/2012-2013 của một số chuyên ngành sẽ bắt đầu vào ngày 17/11/2012Các bạn vui lòng login vào trang cá nhân để xem chi tiết ngày thi.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012