Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/11/2012          

Thông báo lịch thi Triết học đối với cán bộ trường, học viên trường ngoài có đăng ký học môn Triết HK1 năm 2012 - 2013

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các cán bộ trường, học viên trường ngoài có đăng ký học môn Triết học HK1 năm học 2012 - 2013 lịch thi như sau :
 
  • Triết học lớp 1 : Ngày thi 15/12/2012, giờ thi 18h30, phòng thi: Thông báo sau
  • Triết học lớp 2 : Ngày thi 15/12/2012, giờ thi 18h30, phòng thi: Thông báo sau
  • Triết học lớp 3 : Ngày thi 15/12/2012, giờ thi 18h30, phòng thi: Thông báo sau

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/11/2012          

Thông báo lịch thi Triết học đối với cán bộ trường, học viên trường ngoài có đăng ký học môn Triết HK1 năm 2012 - 2013

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các cán bộ trường, học viên trường ngoài có đăng ký học môn Triết học HK1 năm học 2012 - 2013 lịch thi như sau :
 
  • Triết học lớp 1 : Ngày thi 15/12/2012, giờ thi 18h30, phòng thi: Thông báo sau
  • Triết học lớp 2 : Ngày thi 15/12/2012, giờ thi 18h30, phòng thi: Thông báo sau
  • Triết học lớp 3 : Ngày thi 15/12/2012, giờ thi 18h30, phòng thi: Thông báo sau

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012