Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 14/05/2014          

Tài liệu được phép sử dụng trong tuyển sinh 2014 đợt 1

Hội đồng tuyển sinh SĐH xin thông báo đến các thí sinh dự thi cao học các môn thi được phép sử dụng tài liệu trong giờ thi bao gồm:

  • Môn Cơ sở kỹ thuật (phần Nhiệt) ngành Kỹ thuật Nhiệt

  • Môn Giới thiệu ngôn ngữ lập trình FORTRAN ngành Khoa học tính toán

Chi tiết tài liệu nào được phép mang vào phòng thi thí sinh vui lòng xem chi tiết tại mục Tuyển sinh > Môn thi và đề cương

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 14/05/2014          

Tài liệu được phép sử dụng trong tuyển sinh 2014 đợt 1

Hội đồng tuyển sinh SĐH xin thông báo đến các thí sinh dự thi cao học các môn thi được phép sử dụng tài liệu trong giờ thi bao gồm:

  • Môn Cơ sở kỹ thuật (phần Nhiệt) ngành Kỹ thuật Nhiệt

  • Môn Giới thiệu ngôn ngữ lập trình FORTRAN ngành Khoa học tính toán

Chi tiết tài liệu nào được phép mang vào phòng thi thí sinh vui lòng xem chi tiết tại mục Tuyển sinh > Môn thi và đề cương

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012