Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 13/03/2014          

Dạng thức đề thi môn tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014 (đợt 1)

Phòng ĐT SĐH thông báo đề thi môn Tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh sau đại học (bậc thạc sĩ và bậc tiến sĩ) năm 2014 - đợt 1 đánh giá trình độ tiếng Anh tổng quát của thí sinh bao gồm nghe hiểu, cấu trúc ngữ pháp và đọc hiểu. Đề thi có 80 câu hỏi theo dạng thức trắc nghiệm bốn lựa chọn. Tổng số điểm là 100.

Yêu cầu về trình độ:

  • Bậc đào tạo thạc sĩ: từ 50 điểm trở lên
  • Bậc đào tạo tiến sĩ: từ 60 điểm trở lên

Tổng thời gian thi là 110 phút.

Thí sinh xem thông tin chi tiết ở file đính kèm bên dưới.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 13/03/2014          

Dạng thức đề thi môn tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014 (đợt 1)

Phòng ĐT SĐH thông báo đề thi môn Tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh sau đại học (bậc thạc sĩ và bậc tiến sĩ) năm 2014 - đợt 1 đánh giá trình độ tiếng Anh tổng quát của thí sinh bao gồm nghe hiểu, cấu trúc ngữ pháp và đọc hiểu. Đề thi có 80 câu hỏi theo dạng thức trắc nghiệm bốn lựa chọn. Tổng số điểm là 100.

Yêu cầu về trình độ:

  • Bậc đào tạo thạc sĩ: từ 50 điểm trở lên
  • Bậc đào tạo tiến sĩ: từ 60 điểm trở lên

Tổng thời gian thi là 110 phút.

Thí sinh xem thông tin chi tiết ở file đính kèm bên dưới.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012