Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 16/08/2013

Tổ chức đợt nhập học bổ sung cho thí sinh trúng tuyển khóa 2013 đợt 1

Phòng ĐT SĐH thông báo tổ chức đợt nhập học bổ sung cho học viên cao học & nghiên cứu sinh khóa 2013 đợt 1 chi tiết như sau:

♦ Thời gian: ngày 23/08/2013 sáng 8:00 - 11:00, chiều 13:30 - 14:30

♦ Địa điểm: Phòng ĐT SĐH Trường ĐHBK Tp.HCM

Trân trọng thông báo ./.