Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 18/07/2013          

Thay đổi ngày thi giữa kỳ môn Phương Pháp Định Lượng - Lớp CĐ khóa 2 - 2013

Phòng Đào tạo SĐH thông báo v/v thay đổi ngày thi giữa kỳ môn Phương Pháp Định Lượng - Lớp CĐ khóa 2 - 2013 từ ngày 25/7/2013 sang ngày mới: 18 giờ 30 ngày thứ năm 01/08/2013

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 18/07/2013          

Thay đổi ngày thi giữa kỳ môn Phương Pháp Định Lượng - Lớp CĐ khóa 2 - 2013

Phòng Đào tạo SĐH thông báo v/v thay đổi ngày thi giữa kỳ môn Phương Pháp Định Lượng - Lớp CĐ khóa 2 - 2013 từ ngày 25/7/2013 sang ngày mới: 18 giờ 30 ngày thứ năm 01/08/2013

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012