Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 03/07/2013          

Kế hoạch phỏng vấn thí sinh đăng ký dự tuyển CT ĐT Ths Eurecom

Hội đồng tuyển sinh SĐH trường Đại học Bách khoa đã xem xét các hồ sơ đăng ký CT Eurecom. Đề nghị thí sinh có tên trong danh sách sau đến phỏng vấn theo kế hoạch như sau:

Thời gian: từ 14g00 ngày 11/07/2013 (thứ Năm)

Địa điểm: Phòng Đào tạo SĐH - Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM

Lịch phỏng vấn chi tiết và danh sách vui lòng xem ở file đính kèm bên dưới.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 03/07/2013          

Kế hoạch phỏng vấn thí sinh đăng ký dự tuyển CT ĐT Ths Eurecom

Hội đồng tuyển sinh SĐH trường Đại học Bách khoa đã xem xét các hồ sơ đăng ký CT Eurecom. Đề nghị thí sinh có tên trong danh sách sau đến phỏng vấn theo kế hoạch như sau:

Thời gian: từ 14g00 ngày 11/07/2013 (thứ Năm)

Địa điểm: Phòng Đào tạo SĐH - Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM

Lịch phỏng vấn chi tiết và danh sách vui lòng xem ở file đính kèm bên dưới.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012