Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 21/06/2013          

Kết quả tuyển sinh năm 2013 đợt 1

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM thông báo kết quả tuyển sinh năm 2013 đợt 1 như sau:

Điểm chuẩn, số lượng trúng tuyển xem chi tiết tại file đính kèm
>>>

Đăng ký phúc tra: 21/06 - 27/06/2013, phí: 50.000đ / môn tại phòng ĐT SĐH, mẫu đăng ký ở file đính kèm >>>
 
  Lưu ý: - Các thí sinh tại Lâm Đồng đăng ký phúc tra tại văn phòng đại diện của trường Đại Học Bách Khoa tại Lâm Đồng
             - Các thí sinh tại Cần Thơ đăng ký phúc tra tại Khoa Đào tạo Sau đại học Trường Đại Học Cần Thơ

Đăng ký nguyện vọng chuyển ngành, xem chi tiết thông tin chuyển ngành, đơn đăng ký chuyển ngành tại file đính kèm
>>>

Nhận giấy báo trúng tuyển: từ 15/7 đến 26/27/2013 tại Phòng Đào tạo SĐH

Ngày làm thủ tục nhập học: 14/08-15/08/2013 (theo thời gian ghi trên giấy báo trúng tuyển và nhập học).

Ngày thi xếp lớp tiếng Anh: 14g00 ngày 17/8/2013

Ngày khai giảng: 19/8/2013

Tra cứu trực tuyến kết quả tuyển sinh tại địa chỉ: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/tra-cuu/diem-tuyen-sinh

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 21/06/2013          

Kết quả tuyển sinh năm 2013 đợt 1

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM thông báo kết quả tuyển sinh năm 2013 đợt 1 như sau:

Điểm chuẩn, số lượng trúng tuyển xem chi tiết tại file đính kèm
>>>

Đăng ký phúc tra: 21/06 - 27/06/2013, phí: 50.000đ / môn tại phòng ĐT SĐH, mẫu đăng ký ở file đính kèm >>>
 
  Lưu ý: - Các thí sinh tại Lâm Đồng đăng ký phúc tra tại văn phòng đại diện của trường Đại Học Bách Khoa tại Lâm Đồng
             - Các thí sinh tại Cần Thơ đăng ký phúc tra tại Khoa Đào tạo Sau đại học Trường Đại Học Cần Thơ

Đăng ký nguyện vọng chuyển ngành, xem chi tiết thông tin chuyển ngành, đơn đăng ký chuyển ngành tại file đính kèm
>>>

Nhận giấy báo trúng tuyển: từ 15/7 đến 26/27/2013 tại Phòng Đào tạo SĐH

Ngày làm thủ tục nhập học: 14/08-15/08/2013 (theo thời gian ghi trên giấy báo trúng tuyển và nhập học).

Ngày thi xếp lớp tiếng Anh: 14g00 ngày 17/8/2013

Ngày khai giảng: 19/8/2013

Tra cứu trực tuyến kết quả tuyển sinh tại địa chỉ: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/tra-cuu/diem-tuyen-sinh

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012