Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 09/05/2013

Quy định tuyển sinh 2013 và Hướng dẫn làm bài trắc nghiệm, Anh văn

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các thí sinh dự thi tuyển sinh SĐH năm 2013 v/v:

- Quy định tuyển sinh SĐH năm 2013, tham khảo tại đây >>>

- Quy định riêng đối với ngành Kỹ Thuật Nhiệt, tham khảo tại mục G của quy định tuyển sinh SĐH năm 2013.

- Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm, bài thi anh văn, tham khảo tại đây >>>