Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 03/05/2013

Học bù ôn tập Toán 1 lúc 18h15 ngày 06/05/2013 tại 605B4

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch học bù Toán 1 do thầy Lê Xuân Đại phụ trách lúc 18h15 ngày 06/05/2013 (thứ Hai) tại 605B4