Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 25/04/2013          

Nhận phiếu báo dự thi Tuyển Sinh SĐH 2013 Đợt 1 (8 - 15/5/13)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v nhận phiếu báo dự thi Tuyển sinh Sau đại học 2013 Đợt 1 như sau:

- Thời gian: từ ngày 08/05/2013 - 15/05/2013
- Địa điểm nhận: Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 25/04/2013          

Nhận phiếu báo dự thi Tuyển Sinh SĐH 2013 Đợt 1 (8 - 15/5/13)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v nhận phiếu báo dự thi Tuyển sinh Sau đại học 2013 Đợt 1 như sau:

- Thời gian: từ ngày 08/05/2013 - 15/05/2013
- Địa điểm nhận: Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012