Thông báo Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 08/08/2021          

Kết quả tuyển sinh và hướng dẫn đóng học phí đợt tháng 05 năm 2021


Hội đồng tuyển sinh Sau đại học trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM thông báo kết quả tuyển sinh 2021 - đợt tháng 05 như sau:

1.Anh/chị vui lòng dùng mã hồ sơ dự thi (đã được gửi qua email khi đăng ký xét tuyển) để tra cứu trực tuyến kết quả tuyển sinh tại địa chỉ: http://grad.hcmut.edu.vn/hv/tra_cuu_thi_sau_dai_hoc.php?type=cts
 
2. Giấy báo kết quả tuyển sinhđã gửi qua email. Anh/ Chi vui lòng kiểm tra email cá nhân

3. Hướng dẫn đóng học phí: Anh/Chị vui lòng đóng học phí tạm thu, từ ngày 09 - 16/08/2021

    - Tên tài khoản: Trường đại học Bách khoa

    - Số tài khoản: 0004106868688006

    - Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Chợ Lớn, Tp. HCM

     -
Nội dung: SDH_mã số học viên_họ và tên_nộp học phí tạm thu HK1/2021-2022

       (Ví dụ: SDH 1234567 Nguyễn Văn A nộp học phí tạm thu HK1/2021-2022)


 

Thông báo Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 08/08/2021          

Kết quả tuyển sinh và hướng dẫn đóng học phí đợt tháng 05 năm 2021


Hội đồng tuyển sinh Sau đại học trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM thông báo kết quả tuyển sinh 2021 - đợt tháng 05 như sau:

1.Anh/chị vui lòng dùng mã hồ sơ dự thi (đã được gửi qua email khi đăng ký xét tuyển) để tra cứu trực tuyến kết quả tuyển sinh tại địa chỉ: http://grad.hcmut.edu.vn/hv/tra_cuu_thi_sau_dai_hoc.php?type=cts
 
2. Giấy báo kết quả tuyển sinhđã gửi qua email. Anh/ Chi vui lòng kiểm tra email cá nhân

3. Hướng dẫn đóng học phí: Anh/Chị vui lòng đóng học phí tạm thu, từ ngày 09 - 16/08/2021

    - Tên tài khoản: Trường đại học Bách khoa

    - Số tài khoản: 0004106868688006

    - Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Chợ Lớn, Tp. HCM

     -
Nội dung: SDH_mã số học viên_họ và tên_nộp học phí tạm thu HK1/2021-2022

       (Ví dụ: SDH 1234567 Nguyễn Văn A nộp học phí tạm thu HK1/2021-2022)


 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012