Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 28/01/2013          

Thông báo học bù ôn tập môn Toán Rời Rạc ngày 30/01/2013

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên môn toán rời rạc sẽ học bù vào thứ 4 ngày 30/01/2013 tại phòng 406 B4 (lưu ý học bù trước khi nghỉ tết).
 
Xin trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 28/01/2013          

Thông báo học bù ôn tập môn Toán Rời Rạc ngày 30/01/2013

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên môn toán rời rạc sẽ học bù vào thứ 4 ngày 30/01/2013 tại phòng 406 B4 (lưu ý học bù trước khi nghỉ tết).
 
Xin trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012