Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 28/01/2013          

Đã có TKB ôn tập mới cho môn Toán (cập nhật phòng mới từ ngày 28/01/2013)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo TKB ôn tập môn Toán 1 (lớp 1, 2, 3, 4, 5), Toán 2 (lớp 1) cho TS đợt 1 năm 2013 cập nhật phòng mới từ ngày 28/01/2013 học viên vui lòng xem tại menu Lớp chuyên đề Ôn tập tuyển sinh Thời khóa biểu
 
Lưu ý: Môn Toán 1 lớp 6 và anh văn 60 lớp 5 sẽ khai giảng sau tết.
 
Xin trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 28/01/2013          

Đã có TKB ôn tập mới cho môn Toán (cập nhật phòng mới từ ngày 28/01/2013)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo TKB ôn tập môn Toán 1 (lớp 1, 2, 3, 4, 5), Toán 2 (lớp 1) cho TS đợt 1 năm 2013 cập nhật phòng mới từ ngày 28/01/2013 học viên vui lòng xem tại menu Lớp chuyên đề Ôn tập tuyển sinh Thời khóa biểu
 
Lưu ý: Môn Toán 1 lớp 6 và anh văn 60 lớp 5 sẽ khai giảng sau tết.
 
Xin trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012