Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Môn thi và Đề cương môn thi tuyển sinh năm 2020 (cập nhật đề cương môn Khoa học trái đất)

- Dạng thức đề thi môn Anh văn xem chi tiết tại đây >>>
- Đề cương môn thi:
   · Bấm vào tên môn thi để tải đề cương môn thi.
- Thời gian làm bài thi:
  + Môn thi Cơ bản: 180 phút
  + Môn thi Cơ sở: 120 phút

1. Môn thi cơ bản:


TTNgành cao họcMôn thi cơ bảnHình thức thi


1 Các ngành kỹ thuật Toán cao cấp 1 Tự luận
2 Khoa học máy tính Toán rời rạc Trắc nghiệm
3 Quản trị kinh doanh Toán quản lý Tự luận
4 Hệ thống thông tin quản lý
 

2. Môn thi cơ sở:

TT Mã ngành Ngành cao học Môn thi cơ sở Hình thức thi
1 834 01 01 Quản trị kinh doanh Cơ sở quản trị kinh doanh Trắc nghiệm
2 834 04 05 Hệ thống thông tin quản lý Cơ sở về hệ thống thông tin quản lý
3 842 02 01 Công nghệ sinh học Sinh học đại cương Tự luận
4

846 01 12 Toán ứng dụng Giải tích hàm & Đại số tuyến tính Vấn đáp
5 846 01 07 Khoa học tính toán Phương pháp tính Vấn đáp
6 848 01 01 Khoa học máy tính Cơ sở tin học Tự luận
7 848 02 01 Công nghệ thông tin Tự luận
8 851 06 02 Quản lý năng lượng Cơ sở quản lý năng lượng Tự luận
9 852 01 01 Cơ kỹ thuật Cơ lý thuyết Vấn đáp
10 852 01 16 Kỹ thuật cơ khí động lực Lý thuyết động cơ đốt trong Trắc nghiệm
11 852 01 20 Kỹ thuật hàng không Cơ sở Kỹ thuật hàng không Trắc nghiệm
12 852 01 03 Kỹ thuật cơ khí Chi tiết máy Trắc nghiệm
13 852 01 14 Kỹ thuật cơ điện tử Kỹ thuật điều khiển và tự động Trắc nghiệm
14 852 01 15 Kỹ thuật nhiệt Nhiệt động lực học kỹ thuật Tự luận
15 852 01 17 Kỹ thuật công nghiệp Quản lý sản xuất Trắc nghiệm
16 852 04 01 Vật lý kỹ thuật Quang học Vấn đáp
17 852 03 09 Kỹ thuật vật liệu Cơ sở khoa học vật liệu Tự luận
18 852 05 01 Kỹ thuật địa chất Khoa học trái đất Tự luận
19 852 06 04 Kỹ thuật dầu khí Tự luận
20 852 02 01 Kỹ thuật điện Giải tích mạch Tự luận
21 852 02 03 Kỹ thuật điện tử
22 852 02 08 Kỹ thuật viễn thông
23 852 02 16 Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
24 852 03 01 Kỹ thuật hóa học Hóa lý kỹ thuật Tự luận
25 852 03 05 Kỹ thuật hóa dầu và lọc dầu
26 854 01 01 Công nghệ thực phẩm Hóa sinh & vi sinh thực phẩm Tự luận
27 858 02 02 Kỹ thuật xây dựng Sức bền vật liệu Tự luận
28 858 03 02 Quản lý xây dựng
29 858 02 04 Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
30 858 02 05 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
31 858 02 02 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
32 858 02 03 Kỹ thuật công trình biển
33 858 02 11 Địa kỹ thuật xây dựng
34 858 02 12 Kỹ thuật tài nguyên nước
35 852 05 03 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ Lý thuyết sai số Tự luận
36 844 02 14 Bản đồ viễn thám & hệ thông tin địa lý Tự luận
37 852 03 20 Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường đại cương Vấn đáp
38 885 01 01 Quản lý tài nguyên và môi trường Cơ sở quản lý môi trường Vấn đáp
39 834 04 02 Chính sách công
40 854 02 04 Công nghệ Dệt, May Vật liệu dệt may


Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Môn thi và Đề cương môn thi tuyển sinh năm 2020 (cập nhật đề cương môn Khoa học trái đất)

- Dạng thức đề thi môn Anh văn xem chi tiết tại đây >>>
- Đề cương môn thi:
   · Bấm vào tên môn thi để tải đề cương môn thi.
- Thời gian làm bài thi:
  + Môn thi Cơ bản: 180 phút
  + Môn thi Cơ sở: 120 phút

1. Môn thi cơ bản:


TTNgành cao họcMôn thi cơ bảnHình thức thi


1 Các ngành kỹ thuật Toán cao cấp 1 Tự luận
2 Khoa học máy tính Toán rời rạc Trắc nghiệm
3 Quản trị kinh doanh Toán quản lý Tự luận
4 Hệ thống thông tin quản lý
 

2. Môn thi cơ sở:

TT Mã ngành Ngành cao học Môn thi cơ sở Hình thức thi
1 834 01 01 Quản trị kinh doanh Cơ sở quản trị kinh doanh Trắc nghiệm
2 834 04 05 Hệ thống thông tin quản lý Cơ sở về hệ thống thông tin quản lý
3 842 02 01 Công nghệ sinh học Sinh học đại cương Tự luận
4

846 01 12 Toán ứng dụng Giải tích hàm & Đại số tuyến tính Vấn đáp
5 846 01 07 Khoa học tính toán Phương pháp tính Vấn đáp
6 848 01 01 Khoa học máy tính Cơ sở tin học Tự luận
7 848 02 01 Công nghệ thông tin Tự luận
8 851 06 02 Quản lý năng lượng Cơ sở quản lý năng lượng Tự luận
9 852 01 01 Cơ kỹ thuật Cơ lý thuyết Vấn đáp
10 852 01 16 Kỹ thuật cơ khí động lực Lý thuyết động cơ đốt trong Trắc nghiệm
11 852 01 20 Kỹ thuật hàng không Cơ sở Kỹ thuật hàng không Trắc nghiệm
12 852 01 03 Kỹ thuật cơ khí Chi tiết máy Trắc nghiệm
13 852 01 14 Kỹ thuật cơ điện tử Kỹ thuật điều khiển và tự động Trắc nghiệm
14 852 01 15 Kỹ thuật nhiệt Nhiệt động lực học kỹ thuật Tự luận
15 852 01 17 Kỹ thuật công nghiệp Quản lý sản xuất Trắc nghiệm
16 852 04 01 Vật lý kỹ thuật Quang học Vấn đáp
17 852 03 09 Kỹ thuật vật liệu Cơ sở khoa học vật liệu Tự luận
18 852 05 01 Kỹ thuật địa chất Khoa học trái đất Tự luận
19 852 06 04 Kỹ thuật dầu khí Tự luận
20 852 02 01 Kỹ thuật điện Giải tích mạch Tự luận
21 852 02 03 Kỹ thuật điện tử
22 852 02 08 Kỹ thuật viễn thông
23 852 02 16 Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
24 852 03 01 Kỹ thuật hóa học Hóa lý kỹ thuật Tự luận
25 852 03 05 Kỹ thuật hóa dầu và lọc dầu
26 854 01 01 Công nghệ thực phẩm Hóa sinh & vi sinh thực phẩm Tự luận
27 858 02 02 Kỹ thuật xây dựng Sức bền vật liệu Tự luận
28 858 03 02 Quản lý xây dựng
29 858 02 04 Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
30 858 02 05 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
31 858 02 02 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
32 858 02 03 Kỹ thuật công trình biển
33 858 02 11 Địa kỹ thuật xây dựng
34 858 02 12 Kỹ thuật tài nguyên nước
35 852 05 03 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ Lý thuyết sai số Tự luận
36 844 02 14 Bản đồ viễn thám & hệ thông tin địa lý Tự luận
37 852 03 20 Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường đại cương Vấn đáp
38 885 01 01 Quản lý tài nguyên và môi trường Cơ sở quản lý môi trường Vấn đáp
39 834 04 02 Chính sách công
40 854 02 04 Công nghệ Dệt, May Vật liệu dệt may


© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012