Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 10/02/2020

Kết quả Phúc tra tuyển sinh sau đại học năm 2019 đợt 2

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM thông báo kết quả Phúc tra Tuyển sinh Sau đại học năm 2019 đợt 2 như sau:

• Tra cứu trực tuyến kết quả tuyển sinh tại địa chỉ: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/tra-cuu/diem-phuc-tra

Trân trọng thông báo ./.